Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Parc Fluvial del Besòs » Sistema de telecontrol
Projecte SAHBE
· · · · · · · · · · · Ě Ě · · · · ·
Canalització del riu
Canalitzaciˇ del riu
 
Objectius
Objectius
 
Sistema d'alerta
Sistema d'alerta
 
Sistema supervisor
Sistema supervisor
 
Sistema telecontrol
 
Sistema vigilància TV
Sistema vigilÓncia TV
 
El Parc Fluvial del Bes˛s
Sistema vigilÓncia TV
 
  :· Parc Fluvial del Besòs  
  Sistema de telecontrol  
 


El sistema de telecontrol té les funcions de telesupervisió del nivell d'aigua i pluviometria en el parc fluvial i el nivell d'aigua en el pont de Montcada, telecontrol de les preses inflables del riu, telecontrol dels avisos d'alerta en el parc fluvial, la creació d'informació històrica i l'atenció de les alarmes produïdes en el sistema. Per aconseguir realitzar aquestes funcions, el sistema està composat dels següents elements:

     · Estació de control de Montcada
     · Estació de control del Parc Fluvial
     · Centre de Control

L'estació de control del parc fluvial realitza diverses funcions. Controla:

 
 
   · El nivell del riu a cada punt on hi ha una presa inflable del parc fluvial,
     a través de 2 sensors de pressió, instal·lats a la cambra de control de les
     preses

   · El sistema de senyalització de l'accessibilitat al parc fluvial, format per
     avisadors acústics i lluminosos i per plafons informatius gràfics i alfanumèrics

   · L'inflament i desinflament de cadascuna de les preses

   · La qualitat de l'aigua del primer llac del parc fluvial a través d'una estació
     automàtica

 
 

 

:· Avisadors
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Per a la senyalització de l'accessibilitat al Parc Fluvial existeixen uns plafons lluminosos informatius gràfics i alfanumèrics a cada punt d'entrada a la llera del riu, i uns avisadors acústics i lluminosos cada 50 m a cada banda del riu, instal·lats a mig metre de la part més alta dels murs de contenció del riu. A més, existeixen al costat dels plafons lluminosos uns plafons explicatius referents al funcionament del parc.

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33