Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » Gestoria mediambiental
Gestoria mediambiental
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Laboratori
Laboratori
 
  :· Clavegueram  
  Gestoria mediambiental  
 


SERVEIS OFERTS:


:· GESTIÓ AMBIENTAL

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tramitació de documentació
    · Autorització d'abocament
    · Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA)
    · Pla de Descontaminació Gradual (PDG)
    · Declaració de residus, fitxa d'acceptació, alta com a productor.
    · Legalització d'activitats segons la LIIAA
    · Subvencions per inversions ambientals
    · Legalització de captacions

Assessorament Legal-Administratiu
    · Verificació del compliment de la normativa ambiental.
    · Assesorament ambiental: aigües, residus, emissions atmosfèriques, soroll...
    · Presentació d’al·legacions i recursos a sancions imposades per les diferents       administracions.


:· ESTUDIS TÈCNICS

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Control de qualitat de l’aigua
     · Estudi i caracterització d’efluents
     · Disseny, projecte, posta en marxa i explotació d’estacions depuradores

Consultoria
     · Estudis de processos productius
     · Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització (DAOM)
     · Millors tecnologies disponibles
     · Suport en la implantació de sistemes de gestió ambiental
     · (ISO 14001, EMAS)

Estudis ambientals
     · Estudis d'Impacte Ambiental
     · Assistència a ens locals
     · Desenvolupament d’eines de suport
     · Aplicacions informàtiques de control i explotació d’informació ambiental


:· LABORATORI


:· COM CONTACTAR AMB NOSALTRES ?
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Si desitja ampliar informació al respecte, o requereix d’algun dels nostres serveis, pot posar-se en contacte amb la Secció de Control Ambiental a través de mediambient@clabsa.es o trucant-nos al telèfon 93.289.68.00 (Sra. Pilar Gonzalo), on els atendrem amb molt de gust.

:·  ENLLAÇOS AMB ALTRES WEB D'INTERÈS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
   · Normativa Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona
   · Reglament Metropolità de l'Entitat del Medi Ambient de l'Area Metropolitana      de Barcelona
   · Legislació d'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua
   · El cànon de l'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua
   · Dret Local (Generalitat de Catalunya)

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33