Applus El nostre
Compromís
 
   
  Tràmits o informacions disponibles: (*)
  1. Accés a documentació tècnica de suport (cal password)
  2. Sol·licitud d’informació de la xarxa de clavegueram i altres xarxes gestionades per Clabsa.
  3. Sol·licitud d’informe de projecte d’urbanització i/o projectes de xarxes subterrànies.
  4. Sol·licitud de connexió a la xarxa de RPRSU
  5. Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram
  6. Sol·licitud de permís d’abocament
  7. Sol·licitud d’informació pluviomètrica

(*) Els serveis disponibles en aquesta web estan orientats exclusivament a donar informaciˇ escrita o permetre l'accÚs a informaciˇ ˙til relacionada amb els serveis del subs˛l que gestionem.

En cas d'emergŔncia relacionada amb inundaciˇ de locals o carrers, poseu-vos en contacte amb el telŔfon gratu´t de l'Ajuntament (telŔfon del Civisme 900-226-226) i sereu atesos amb la major prioritat possible.
 
  1. Accés a documentació tècnica
    Documentació tècnica de suport a la qual vostè tindrà accés:
 
:: Clavegueram
:: Plànols de previsió d'embornals a la xarxa de clavegueram
- Tipologian d'embornals · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (accés al directori)
:: Detalls del clavegueram
:: Corbes IDF i pluja de disseny per Barcelona
- Criteris de densitat de col·locació d'embornals a la ciutat · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · (PDF)
:: Plànols PECLAB més rellevants
:: Recollida pneumàtica
:: Fibra òptica
  :: Introduïu la vostra clau per poder accedir a la secció d'usuaris:
 
 

Per accedir a la documentació tècnica de suport ha d'emprar l'accés per usuaris de la pàgina principal. Aquest accés sol·licita un identificador d'usuari i una paraula clau, que li seran facilitats per CLABSA, sempre que la sol·licitud sigui escaient.

Si encara no teniu la clau d’accés, ompliu el següent formulari per obtenir-lo:

 
Empresa  
Telèfon  
Nom  
E-mail  
Càrrec  
Sol·licitud i motiu  
 
 

En cas de tenir problemes amb l’accés, truqueu al Dept. de Comunicació de CLABSA (93.289.68.00).

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  2. Sol·licitud d’informació de la xarxa de clavegueram i altres xarxes gestionades per Clabsa.

En general, el peticionari podrÓ obtenir aquestes informacions a travÚs del web d'informaciˇ de serveis urbans www.ewise.es. La informaciˇ que es rebrÓ comprendrÓ les xarxes de clavegueram i si s'escau tambÚ de les altres xarxes gestionades per CLABSA: xarxa de recollida pneumÓtica de residus s˛lids urbans, xarxa d'aprofitament d'aigŘes freÓtiques i xarxa de fibra ˛ptica per l'interior del clavegueram.

En casos excepcionals en quŔ, per la naturalesa previsible de les afeccions, el peticionari consideri que li cal un assessorament mÚs personalitzat, haurÓ de dirigir-se mitjanšant carta o mail a infoxarxa@clabsa.es, a l'Atenciˇ del Cap de Planificaciˇ i Projectes, indicant:

  • - Peticionari: Nom, adreša electr˛nica, telŔfon i adreša postal de la persona o entitat que ho demana.

  • - Zona afectada: Localitzaciˇ detallada de la zona.

  • - Motiu de la peticiˇ: projecte, estudi, amb inclusiˇ dels plÓnols o material per poder interpretar correctament la proposta de soluciˇ.

Les dades facilitades de carÓcter personal seran tractades d'acord a la ClÓusula de Protecciˇ de Dades de CarÓcter Personal

 
  3. Sol·licitud d’informe de projecte d’urbanització i/o projectes de xarxes subterrànies.
 

Enviar una carta a l'Atenció del Cap de Planificació i Projectes, adjuntant:

- Peticionari: Nom, adreça electrònica, telèfon i adreça postal de la persona que ho demana.

- Exemplar del Projecte a informar: memòria, plànols, pressupost. En cas que s’enviïn fitxers informàtics, aquests hauran d’estar preferentment en formats PDF.

CLABSA enviarà un informe de resposta generalment per correu ordinari que analitzarà l’adequació del projecte als criteris generals establerts, així com la compatibilitat amb les xarxes actuals i planificades gestionades per l’empresa.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  4. Sol·licitud de connexió a la xarxa de RPRSU.
 

Per tal de poder connectar a la xarxa general de recollida pneumàtica, cal que el promotor de l’edifici (cas d’escomeses interiors) o de la urbanització (cas de xarxa al carrer) presenti la següent documentació:

· Documentació tècnica:
   - Projecte bàsic

· Documentació administrativa:
   - Sol·licitud d’autorització de connexió a la xarxa general
   - Conveni d’atorgament d’entrada a la finca
     (només per a promocions d’edificis):
        · Propietat horitzontal (edificis d’habitatges)
        · Propietat vertical (edificis d’oficines, hotels i altres)

La sol·licitud (amb la seva documentació associada), caldrà presentar-la a les oficines de Clabsa. Per a qualsevol aclariment, poden adreçar-se a la següent adreça de correu: rprsu@clabsa.es

A l’apartat de documentació de suport trobareu els documents necessaris per formular la sol·licitud, així com tot el procediment a seguir per a la connexió a la xarxa.

Clabsa enviarà el corresponen informe d’aprovació (o denegació) de la sol·licitud, generalment per correu ordinari, i s’iniciarà la corresponent assessoria a les obres que acabarà amb l’acta de recepció i la posada en servei de la instal·lació.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  5. Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram.
 

La sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa a les connexions existents, s’ha de tramitar a la següent adreça:

Sra. Elma Cabot. AssistŔncia TŔcnica a Claveguerons.
Departament de Sanejament de L'Ajuntament de Barcelona
Tarragona 173, 08014 Barcelona
TelŔfon 93.413.25.54. e-mail: ecabot@bcn.cat

  6. Sol·licitud de permís d’abocament.
 
  7. Sol·licitud d’informació pluviomètrica.
 

Enviar un mail (info@clabsa.es) a l'Atenció del Departament d’Explotació, indicant:

- Peticionari: Nom, NIF, adreça electrònica, telèfon i adreça postal de la persona o entitat que ho demana.

- Zona afectada: Localització detallada de la zona.

- Dates afectades: Els dies concrets en els quals esteu interessats.

- Motiu de la petició: projecte, estudi, etc...

CLABSA enviarà per correu electrònic l’oferta dels treballs sol·licitats, i una vegada acceptada l’oferta tramitarà un informe amb les dades de precipitació diària expressades en mm. durant el període sol·licitat.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33