Applus El nostre
Compromís
 :: Presentació
:·  Benvinguda
:·  Objectius
:·  El Compromís de CLABSA
:·  Protecció de Dades de Caràcter Personal
:·  Accionariat, Consell i Plantilla
 :: Activitats i realitzacions
:·  Clavegueram
· La xarxa
· Els dipòsits del   PECLAB
· Planificació, disseny i   construcció
    - Plans directors
    - Projectes
    - PECLAB
    - Obres
· Operació
· Control Ambiental
  · Sol·licitud de connexió
:·  Recollida pneumàtica
:·  Aigües subterrànies
:·  Fibra òptica
:·  Parc Fluvial del Besòs
:·  Gestoria Mediambiental
:·  GADU
:·  Principals treballs realitzats
:·  I + D + i
 :: Oferta de serveis
 :: Sol·licituds d'informació
 
    i documentació
 :: Sala de Comunicació
:·  Els dipòsits pluvials
:·  Fototeca
:·  Visita els dipòsits
:·  Sala de premsa
:·  Publicacions
· Meṃria 2011
· Meṃria 2010
· Meṃria 2009
· Meṃria 2008
· Meṃria 2007
· Meṃria 2006
· Meṃria 2005
· Meṃria 2004
Ajuntament de Barcelona Aigües de Barcelona Fomento de Construcciones y Contratas Àrea metropolitana de Barcelona
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » Planificació, disseny i construcció
  :· Clavegueram  
  Planificació, disseny i construcció  
  CLABSA és una empresa oberta a la societat, empreses i institucions. En aquest sentit, col·laborem i impulsem recerques i desenvolupaments en tots els àmbits relacionats amb el sanejament.  
  Informació d'interès als usuaris:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 
            :· Sol·licituds d'Informació i Documentació  
  Activitats del Servei de Planificació i Projectes en l'àmbit del clavegueram:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 
            :· Plans directors
          :· Projectes
          :· PECLAB
          :· Obres
 
     
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33
 
Planificació, disseny i construcció
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Plans directors
Plans directors
 
Projectes
Projectes
 
PECLAB
PECLAB
 
Obres
Obres