Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » Operació
Operació
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Explotació
Explotacio
 
Manteniment
Manteniment
 
Sistemes informàctics
Sistemes informàtics
 
  :· Clavegueram  
  Operació  
  L’operació de la xarxa de clavegueram de Barcelona és una tasca complexa que inclou l’explotació i manteniment dels sensors i els elements de regulació existents, així com els sistemes informàtics de suport i automatització d’aquestes tasques. Si voleu conèixer amb més detall cadascuna d’aquestes activitats i eines utilitzades cliqueu més avall.  
            :· Explotació
          :· Manteniment
          :· Sistemes Informàtics
 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33