Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » GADU
  :· GADU · Gestió Avançada del Drenatge Urbà  
  La Gestió Avançada del Drenatge Urbà es fonamenta en el coneixement, la planificació, l'explotació dinàmica i la integració del cicle complet de l'aigua.  
 
La Gestió Avançada del Drenatge Urbà (GADU), constitueix en si mateixa una filosofia propugnada per CLABSA. Aquesta filosofia es basa en aplicar els mètodes, tècniques i tecnologies d'avantguarda, ja utilitzats als sectors d'activitat més punters.
 
 
:· PRINCIPIS FONAMENTALS DE LA GADU
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Coneixement precís del sistema, és la base fonamental de qualsevol gestió o explotació eficaç. Així doncs, la cartografia mecanitzada del territori de la xarxa, la disposició d'un model calibrat de simulació de la xarxa i la implantació d'un sistema de telesupervisió, són eines necessàries per al coneixement del sistema.

Planificació adequada, és a dir, planificació moderna utilitzant criteris avançats. Aquesta planificació ha d'estar actualitzada permanentment i ha d'abastar tot l'àmbit de sistema de drenatge, sense oblidar el control dels abocaments o descàrregues del sistema unitari (DSU).

Explotació activa i controlada, que permetrà una actuació flexible sobre el clavegueram, selectiva sobre el manteniment, podent desencadenar diferents estratègies operacionals en episodis plujosos o abocaments perillosos. Aquesta tècnica està basada en tècniques de regulació hidràulica, que permetran evitar moltes inundacions i així es reduiran els efectes de contaminació mediambiental.

Coordinació - integració, com a fonament imprescindible de gestió d'un subsistema molt interrelacionat amb la resta del cicle hídric, el medi ambient i l'urbanisme.

 
     
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33
 
GADU
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
II Congrés GADU
II CongrÚs Internacional GADU
 
Programa II Congrés
Programa II Congrés Internacional GADU