Applus El nostre
Compromís
 :: Presentació
:·  Benvinguda
:·  Objectius
:·  El Compromís de CLABSA
:·  Protecció de Dades de Caràcter Personal
:·  Accionariat, Consell i Plantilla
 :: Activitats i realitzacions
:·  Clavegueram
· La xarxa
· Els dipòsits del   PECLAB
    - Mapa
    - Funcionament
    - Elements
· Planificació, disseny i   construcció
· Operació
· Control Ambiental
  · Sol·licitud de connexió
:·  Recollida pneumàtica
:·  Aigües subterrànies
:·  Fibra òptica
:·  Parc Fluvial del Besòs
:·  Gestoria Mediambiental
:·  GADU
:·  Principals treballs realitzats
:·  I + D + i
 :: Oferta de serveis
 :: Sol·licituds d'informació
 
    i documentació
 :: Sala de Comunicació
:·  Els dipòsits pluvials
:·  Fototeca
:·  Visita els dipòsits
:·  Sala de premsa
:·  Publicacions
· Mem˛ria 2011
· Mem˛ria 2010
· Mem˛ria 2009
· Mem˛ria 2008
· Mem˛ria 2007
· Mem˛ria 2006
· Mem˛ria 2005
· Mem˛ria 2004
Ajuntament de Barcelona Aigües de Barcelona Fomento de Construcciones y Contratas Àrea metropolitana de Barcelona
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » Dipòsits de BCN
Els dipòsits del PECLAB
· · · · · · · · · · · Ě Ě · · · · ·
Mapa
Mapa
 
Funcionament d'un dipòsit
Funcionament d'un dip˛sit
 
Elements d'un dipòsit
Elements d'un dip˛sit
 
  :· Clavegueram  
  Els dipòsits del PECLAB  
 
Dipòsits en funcionament i planificats
 
   
 

Els dipòsits de regulació d’aigües pluvials són elements de la xarxa de clavegueram amb dues funcions molt concretes:

[ 1 ] · En primer lloc, el seu volum de retenció permet una laminació del cabal, de manera que el valor màxim del cabal de sortida del dipòsit presenta una notable reducció respecte al d’entrada. Això té òbviament efectes positius a la xarxa aigües avall, que pot funcionar de manera més descarregada en casos d’avinguda.

[ 2 ] · La segona funció és mediambiental: la retenció d’aigua de pluja fortament contaminada degut a l’escorriment per la ciutat evita el seu abocament a platges, rius i port. Aquesta aigua retinguda es deixa anar poc a poc, de manera que pot ser tractada a la depuradora. D’altra banda, l’aigua retinguda disminueix el seu grau de contaminació, degut a la sedimentació provocada per la seva retenció.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Les tipologies de dipòsits són molt variades, però bàsicament cal distingir entre dipòsits a cel obert, allà on es disposa d’espai suficient, i enterrats, on criteris urbanístics porten a fer servir la part superior com a parc, camp d’esports, carrer, etc.

 
 
 
 
· Construcció d'un dipòsit enterrat i posterior cobertura, adequada com a camp de futbol.
  Tots els dipòsits construïts, en projecte o planificats disposen d’un sistema de neteja automàtic programable, que és capaç d’arrossegar mitjançant una onada d’aigua els fangs dipositats al fons.

Disposen de col·lectors d’entrada i sortida que el connecten amb els eixos primaris de la xarxa de clavegueram. Totes les entrades i sortides s’han de poder obrir i tancar mitjançant comportes. El sistema de telecontrol del dipòsit ha de permetre la telesupervisió de l’estat de funcionament i la regulació en temps real de les comportes mitjançant algorismes implementats al Centre de Control de Clabsa.
 
  Els efectes beneficiosos dels dipòsits seran percebuts pels més de 8 milions de visitants anuals de les platges de Barcelona, i indirectament per un nombre indefinit de visitants d’altres platges limítrofes. A més, es contribuirà en la preservació dels ecosistemes aquàtics i marins, en la línia d’una ciutat
sostenible des del punt de vista mediambiental.
 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33