Applus El nostre
Compromís
 :: Presentació
:·  Benvinguda
:·  Objectius
:·  El Compromís de CLABSA
:·  Protecció de Dades de Caràcter Personal
:·  Accionariat, Consell i Plantilla
 :: Activitats i realitzacions
:·  Clavegueram
· La xarxa
· Els dipòsits del   PECLAB
· Planificació, disseny i    construcció
· Operació
· Control Ambiental
  · Sol·licitud de connexió
:·  Recollida pneumàtica
:·  Aigües subterrànies
:·  Fibra òptica
:·  Parc Fluvial del Besòs
:·  Gestoria Mediambiental
:·  GADU
:·  Principals treballs realitzats
:·  I + D + i
 :: Oferta de serveis
 :: Sol·licituds d'informació
 
    i documentació
 :: Sala de Comunicació
:·  Els dipòsits pluvials
:·  Fototeca
:·  Visita els dipòsits
:·  Sala de premsa
:·  Publicacions
· Mem˛ria 2011
· Mem˛ria 2010
· Mem˛ria 2009
· Mem˛ria 2008
· Mem˛ria 2007
· Mem˛ria 2006
· Mem˛ria 2005
· Mem˛ria 2004
última actualització  
10/07/2007  
Ajuntament de Barcelona Aigües de Barcelona Fomento de Construcciones y Contratas Àrea metropolitana de Barcelona
 
Els dip˛sits de Barcelona  
  Dipòsits pluvials

Coneix més sobre els dipòsits:

   :∙ Dipòsits del PECLAB

   :∙ Com es dissenyen i        construeixen

   :∙ Com s'utilitzen

Els dipòsits inclouen sistemes d'avís per pluja i el sistema pilot de previsió de la contaminació bactereològica a les platges.
 
Recollida PneumÓtica Recollida Pneumàtica
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
La necessitat de trobar solucions alternatives a la recollida convencional d'escombraires, ha portat a desenvolupar el sistema de recollida pneumàtica en algunes zones de la ciutat de Barcelona com [∙∙∙]
AigŘes SubterrÓnies Aigües Subterrànies
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
En els darrers anys el nivell freàtic del Pla de Barcelona ha experimentat una pujada considerable, produint petites inundacions en soterranis i xarxes de serveis. [∙∙∙]
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33
 
::  Fibra òptica
Fibra ˛ptica
::  Plans directors
Plans Directors
::  Gestoria Mediambiental
Gestoria Mediambiental
Gestoria Mediambiental