Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Aigües subterrànies
Aigües Subterrànies
· · · · · · · · · · · Ě Ě · · · · ·
Estudi hidrogeològic
Estudi hidrogeol˛gic
 
Aprofitament
Aprofitament
 
  :· Aigües subterrànies  
 


En els darrers decennis l'extracció d'aigua subterrània per a usos industrials ha anat abandonant-se progressivament. Com a conseqüència el nivell freàtic ha pujat. Aquesta circumstància ha produït una sèrie de conseqüències negatives que actualment s'estan solucionant.


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

En els darrers anys el nivell freàtic del Pla de Barcelona ha experimentat, en certes zones, una pujada considerable, produint petites inundacions en soterranis i xarxes de serveis. Aquest augment sobtat és conseqüència de les variacions produïdes en el cicle hidrològic i, sobretot, de l'ús incontrolat que s'ha fet històricament de les aigües subterrànies. Per aquesta raó, l'Ajuntament de Barcelona signà al maig del 1996 un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), juntament amb CLABSA, per a realitzar un estudi sobre l'estat actual i la futura evolució de l'aigua subterrània a la ciutat. L'estudi va propiciar l'elaboració del "Projecte de preservació de les reserves d'aigua potable mitjançant l'aprofitament de les aigües subterrànies pels Serveis Municipals" actualment executat, resultat del qual són els 11 aprofitaments municipals operatius.

En l'apartat de documentaciˇ tŔcnica i de suport trobareu els plÓnols de la xarxa d'aprofitament d'aigŘes freÓtiques existent i prevista.

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33