Applus El nostre
Compromís
 
Presentació » Objectius
  :· Objectius  
  CLABSA realitza la gestió avançada (planificació, control i explotació tècnica) del drenatge urbà (GADU), com un procés complet d'evacuació controlada de les aigües pluvials i residuals que circulen per la ciutat de Barcelona.  
     
  Els principals objectius plantejats per CLABSA a través de la seva gestió avançada són els seguents:

  · Millora del Medi Ambient
    Reducció i control dels abocaments del clavegueram al medi receptor (mar i     rius), especialment en cas de pluja.

  · Reducció del risc d'inundacions
    Reducció i control de la freqüència de les inundacions i dels seus efectes.

  · Reducció del cost de les inversions
    Optimització i reducció econòmica de les quantioses inversions en     infrastructures i instal·lacions del drenatge urbà.

  · Millora de la informació al ciutadà i de la seguretat dels treballadors
    Tant en temps sec com en períodes de pluja o emergència.

  · Optimització de l'explotació
    Aprofitament òptim de les instal·lacions existents, protecció de les     infrastructures afectades i millora de la conservació.

  · Efecte multiplicador a altres serveis públics
    Donades les interrelacions existents entre el clavegueram i altres serveis     urbans.
 
     
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33