Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » Operació » Explotació
Operació
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Explotació
 
Manteniment
Manteniment
 
Sistemes informàctics
Sistemes informÓtics
 
  :· Clavegueram  
  Operació  
  Explotació  
  L'Explotació tècnica de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona permet un control i reducció dels desbordaments urbans i de la contaminació dels medis receptors. Es realitza mitjançant una Explotació Centralitzada en Temps Real que permet conèixer l'estat del funcionament de la xarxa de clavegueram en tot moment.  
 

Què és l'explotació?
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

L'Explotació tècnica és una de les tasques que contribueixen a dur a terme la gestió avançada del clavegueram de Barcelona.

Els dos principals objectius són:

    - Control de les Inundacions a la ciutat

    - Reducció dels abocaments al mar i als        rius en temps de pluja.

 
 

Activitats que realitza la secció d'explotació
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

La Secció d’Explotació està formada per tècnics, que desenvolupen les següents tasques:

   · Gestió del Sistema d’Alerta Hidrològica del Parc Fluvial del riu Besòs
   · Implantació de nous elements telecontrolats (sensors i actuadors).
   · Desenvolupament de noves estratègies i millores. Anàlisi i documentació
   · Previsió meteo-pluviomètrica
   · Seguiment diari de l’estat dels elements que composen el sistema de      telecontrol: recepció de dades, funcionament d’actuadors, detecció      d’anomalies, software d’ajuda a les tasques d’explotació, etc
   · Control en temps real de la qualitat de les aigües pluvials i residuals
   · Control en temps real dels elements de regulació i control de les inundacions i      els abocaments al medi receptor
   · Control dels accessos a la xarxa de clavegueram i avisos en cas de risc      d’augment de cabals per pluja
   · Seguiment de les emergències per inundacions
   · Avisos a les autoritats mitjançant l’activació d’alertes i propostes d’emergència      en cas de pluges intenses
   · Avaluació en els moments de pluja i a posteriori del funcionament de la xarxa      de clavegueram: informes de pluja, informes de nivell d’aigua als col·lectors,      balanços de volums regulats pels actuadors, ...

 
 

El sistema de Telecontrol
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

El Sistema de Telecontrol té dos principals funcions:

   · Telesupervisió en temps real de diferentes instal·lacions. Permet recollir,      arxivar i subministrar tota la informació sobre el funcionament de la xarxa.
   · Telecomandament d'instal·lacions. Permet actuar tant per operador com de      forma automàtica (seguint consignes pre-optimitzades) sobre diferents      actuadors

 
   
 

El sistema d'Explotació Centralitzada
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

El Sistema d’Explotació Centralitzada està constituït per una sèrie d’aplicacions que permeten dur a terme les tasques d’explotació tècnica. Algunes d’aquestes aplicacions són:

   · Recepció d’informació meteorològica
   · Programes d’avís telefònic al personal de guàrdia
   · Programes de visualització de dades
   · Programes d'elaboració automàtica d'informes.
   · Programes d'ajuda al seguiment de les dades

Servei Permanent de Guàrdies
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

CLABSA disposa d'un servei permanent de guàrdies, els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia. Les funcions del personal de guàrdies són:

   · Seguiment de les emergències per inundacions
   · Avisos a les autoritats mitjançant l’activació d’alertes i propostes      d’emergència en cas de pluges intenses
   · Control en temps real dels elements de regulació i control de les      inundacions i els abocaments al medi receptor
   · Control dels accessos a la xarxa de clavegueram i avisos en cas de risc      d’augment de cabals per pluja
   · Servei de manteniment 24 hores de les conduccions porta-fibra a la xarxa de      clavegueram.

 
   
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33