Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Parc Fluvial del Besòs » Objectius del sistema d'alerta
Projecte SAHBE
· · · · · · · · · · · Ě Ě · · · · ·
Canalització del riu
Canalitzaciˇ del riu
 
Objectius
 
Sistema d'alerta
Sistema d'alerta
 
Sistema supervisor
Sistema supervisor
 
Sistema telecontrol
Sistema telecontrol
 
Sistema vigilància TV
Sistema vigilÓncia TV
 
El Parc Fluvial del Bes˛s
Sistema vigilÓncia TV
 
  :· Parc Fluvial del Besòs  
  Objectius del sistema d'alerta  
 


L'objecte del sistema d'alerta és assegurar, en tot moment, que no hi hagi persones en l'interior del parc fluvial del riu Besòs durant els períodes de temps en que aquesta permanència sigui perillosa. Considerant perillós, no solament els períodes en que els cabals circulants impossibilitin l'estància en el riu, sinó també els períodes de temps en què s'esperen crescudes pròximes.

Com a conseqüència del règim de pluges de la zona, la morfologia de la conca i l'existència d'abocaments de col·lectors d'aigües pluvials i residuals, el temps de reacció de què es disposa pot ser limitat.

:· Entrades al sistema d'alerta
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
El sistema d'alerta s'alimenta de la informació en temps real provinent de:

   · pluviòmetres
   · estacions d'aforament
   · radar meteorològic
   · informacions de la Direcció general d' Emergencia i Seguretat Civil

:· El nucli del sistema d'alerta
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
En funció de tota aquesta informació i a través de l'ús de models hidrològic-hidràulic, suficientment senzills per executar-se en temps real, el sistema d'alerta hidrològica determina la previsió de l'evolució del nivell del riu a partir de l'instant actual.

:· Sortides del sistema d'alerta
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Quan:

   · la telesupervisió pluviomètrica detecti un umbral suficient de pluja, o
   · les imatges de radar meteorològic indiquin la certesa, o
   · la imminència d'una certa intensitat de precipitació, o
   · els serveis de protecció civil hagin decretat les corresponents alertes, o
   · la previsió del model hidrològic-hidràulic indiqui que la zona del riu ocupada
     pel parc fluvial s'inundarà,

el sistema posarà en marxa el mecanisme d'avisos previstos:

    · senyalització acústica
    · senyalització lluminosa
    · plafons informatius
    · avisos als diferents organismes, etc

Aquests avisos indicaran als usuaris la prohibició d'entrada al parc o la
 necessitat de sortida. 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33