Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Recollida Pneumàtica » Sol·licitud de connexió a la xarxa
  :· Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans  
  Sol·licitud de connexió a la xarxa  
 

Per tal de poder-se connectar a la xarxa general de recollida pneumàtica, cal que el promotor de l’edifici (cas d’escomeses interiors) o de la urbanització (cas de xarxa al carrer) presenti la següent documentació.

   · Documentació tècnica:
     - Projecte bàsic

   · Documentació administrativa:
     - Sol·licitud d’autorització de connexió a la xarxa general
     - Conveni d’atorgament d’entrada a la finca
       (només per a promocions d’edificis):
        · Propietat horitzontal (edificis d’habitatges)
        · Propietat vertical (edificis d’oficines, hotels i altres)

     Aquesta es troba disponible a l’apartat de Documentació de suport.

Tota aquesta documentació caldrà presentar-la a les oficines de Clabsa. Per a qualsevol aclariment, poden adreçar-se a la següent adreça de correu: rprsu@clabsa.es

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33
 
RPRSU
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Funcionament
Funcionament de la recollida pneumÓtica de RPRSU
 
Planificació
Planificaciˇ, disseny i construcciˇ
 
Sol·licitud de connexió