Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Recollida Pneumàtica » Funcionament de la Recollida Pneumàtica de Residus
  :· Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans  
  Funcionament de la Recollida Pneumàtica de Residus  
 

Els sistemes fixos de recollida pneumàtica es composen de tres parts diferenciades:

 
        :· Punts d’abocament
      :· Xarxa de transport
      :· Central de recollida
 
   
 

:· Punts d’abocament:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Les escombraries s’introdueixen en el sistema mitjançant unes comportes d’abocament oboques d’entrada (comportes interiors o bústies al carrer). Uns baixants verticals connecten aquestes comportes amb les vàlvules d’escombraria, situades en els soterranis dels edificis o en arquetes al carrer, respectivament. Les bosses queden retingudes per la vàlvula, que roman tancada fins que es produeix l’operació de recollida.

:· Xarxa de transport:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Quan la vàlvula s'obre, la fracció de residus cau per gravetat/aspiració dins del corrent d’aire de la canonada de transport. A l'extrem de cada ramal de canonada, s’instal·la una vàlvula d'aire que regula l'entrada d'aquest al sistema per tal de crear el corrent.

En xarxes grans, s’instal·len vàlvules de seccionament que aïllen les diferents branques de recollida del col·lector principal de transport.

:· Central de recollida:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Des de la central, mitjançant uns ventiladors en sèrie es realitza l’aspiració de les escombraries i es proporcionen els senyals i l’aire comprimit necessari per a accionar tots els elements que integren el sistema, de manera que aquest és totalment autònom i només es precisa subministrament elèctric a la central.

Quan arriben a la central, les escombraries són separades de l’aire de transport mitjançant un cicló-separador, i cauen a dins d’un contenidor on són compactades. El canvi de contenidors plens per buits s’efectua emprant un transportador automàtic o un pont grua. L’aire de transport és expulsat a l’exterior, després d’haver passat per un filtre on s'eliminen les partícules de pols i olors.

Finalment, un camió transporta els contenidors plens a la planta de tractament, i un cop buidats es tornen a la central.

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33
 
RPRSU
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Funcionament
 
Planificació
Planificaciˇ, disseny i construcciˇ
 
Sol·licitud de connexió
SolĚlicitud de connexiˇ a la xarxa
 
s