Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Recollida Pneumàtica » Planificació, disseny i construcció
  :· Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans  
  Planificació, disseny i construcció  
 
:· PLA DIRECTOR DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (PDRPRSU):

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 
 
CLABSA i la Direcció de Serveis de Neteja Urbana del Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona van redactar l’any 2002 el Pla Director de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans de Barcelona, que consisteix en una planificació i desenvolupament de la xarxa i de les centrals de recollida en els diferents indrets de la ciutat. Aquest Pla va ser presentat a les diferents entitats i empreses implicades. La documentació més rellevant del Pla es pot trobar a la Documentació tècnica de suport.
 
 

Des d’aleshores, CLABSA realitza les següents activitats lligades al desenvolupament del Pla:

 • Actualització del Pla Director
 • Elaboració dels Projectes
 • Direcció i control de les obres
 • Implantació i manteniment dels sistemes informatitzats de suport necessaris:
  • Sistema d'Informació Territorial (SIG-SITE). Manteniment de la informació actualitzada de la xarxa de RPRSU.
  • Assessorament en la implantació d’una telesupervisió del Sistema d'Explotació Centralitzada.
 
  :· PROJECTES:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 
   
   
 

En l’àmbit dels projectes, Clabsa desenvolupa les tasques següents:
 • Redacció de projectes de xarxes i de centrals:
  • per als dos sistemes tecnològics actualment presents a la ciutat de Barcelona
  • amb les diferents tipologies de centrals: en superfície, soterrada i semi-soterrada
  • a tot tipus de zones: Casc Antic consolidat, zones de nova urbanització, zones en procés de transformació urbanística,...
 • Redacció de Plecs d’Especificacions tècniques i assistència als processos de contractació pública d’obres de RPRSU.
 • Supervisió dels projectes de xarxes interiors d’edificis realitzats pels promotors privats en la fase d’obtenció de llicència d’obra.
 
  :· OBRES:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 
   
 


En l’àmbit de les obres, CLABSA fales següents tasques:

 • Direcció d’obra de les infraestructures més rellevants del sistema: centrals i xarxa troncal
 • Inspecció de les obres d’urbanització realitzades per tercers que inclouen RPRSU, tant de l’àmbit públic com privat
 • Seguiment d’obres privades d’edificació interiors
 • Ajuda en la posada en marxa de nous sistemes
 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33
 
RPRSU
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Funcionament
Funcionament de la recollida pneumÓtica de RPRSU
 
Planificació
 
Sol·licitud de connexió
SolĚlicitud de connexiˇ a la xarxa